Start schooljaar 2022-2023

Hieronder vindt u de informatie voor de start van het schooljaar.

Ophalen van de boeken

Vrijdag 19 augustus: Blekersweg 30
Ochtend:
Alle tweede en derde klassen
G2, a2 en hm2 in lokaal L7.
H2 in lokaal L6.
G3, a3, h3 en m3 in lokaal L2.

Achternaam A t/m G    09.00 tot 10.00 uur
Achternaam H t/m P    10.00 tot 11.00 uur
Achternaam R t/m Z    11.00 tot 12.00 uur

Middag:
Mavo 4, havo 5 en vwo 6
Mavo 4 en vwo 6 in de aula.
Havo 5 in lokaal L1

Achternaam A t/m G    13.00 tot 14.00 uur
Achternaam H t/m P    14.00 tot 15.00 uur
Achternaam R t/m Z    15.00 tot 15.30 uur

Maandag 22 augustus: Blekersweg 30
Alle brugklassen
Uitgifte boeken zie schema brief brugklasser.
Achternaam A t/m Z 08.30 tot 11.15 uur.

Havo 4, vwo 4 en vwo 5
Havo 4 in lokaal L3.
Vwo 4 in lokaal L4.
Vwo 5 in lokaal L5.

Achternaam A t/m G  11.00 tot 11.30 uur
Achternaam H t/m P  11.30 tot 12.00 uur
Achternaam R t/m Z   12.00 tot 12.30 uur

Op maandag 22 augustus om 11.30 uur worden de leerlingen van mavo 4 in de aula verwacht en vwo 4, vwo 5, vwo 6, havo 4 en havo 5 in lokalen.

Op dinsdag 23 augustus starten de reguliere lessen voor mavo 4, havo 4, havo 5, vwo 4, vwo 5 en vwo 6 volgens het lesrooster.

Om 10.10 uur worden de leerlingen van havo/mavo 2, havo 2, havo 3, atheneum 2, atheneum 3, gymnasium 2, gymnasium 3 verwacht voor een introductiedag aan de Jachtlaan. Mavo 3 start om 09.00 uur aan de Blekersweg.

De brugklasleerlingen beginnen om 09.15 uur de introductieweek.

Op woensdag 24 augustus starten de reguliere lessen voor havo/mavo 2, havo 2, havo 3, atheneum 2, atheneum 3, gymnasium 2, gymnasium 3 en mavo 3 volgens het lesrooster.

Op donderdag 25 augustus is er van 10.00 uur tot 13.00 uur een introductiedag voor havo 4 en vwo 4. Er zijn ’s middags geen lessen meer.

Vrijdag 26 augustus hebben de brugklassen het 1e t/m 4e les volgens hun rooster.

Het 5e lesuur sluiten ze de week af met de mentor. De Talentklassen starten voor de brugklassers een week later, namelijk op vrijdag 2 september.

Verder maken wij jullie erop attent dat de schoolfotograaf op vrijdag 2 september op de Jachtlaan en vrijdag 9 september op de Blekersweg komt.

Heb je verder nog vragen? De school is telefonisch bereikbaar vanaf woensdag 17 augustus van 08.00 uur tot 16.00 uur.

We wensen je een prettige zomervakantie toe.