Studiekeuze

Leerlingen maken al vrij vroeg een keuze voor een vervolgopleiding. Dat is niet niks! Daarom begeleiden wij onze leerlingen met Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Zo bereiden we hen voor op de keuze voor hun toekomstige studie of baan.

Decaan

De decaan begeleidt leerlingen bij de keuze voor een profiel, studie of beroep. Bijvoorbeeld door klassikale voorlichting, maar ook door een persoonlijk gesprek met elke leerling over zijn/haar profielkeuze. Ook organiseert de decaan ouderavonden waar de keuzes die uw kind moet maken uitgelegd worden. U ontvangt de uitnodiging voor deze avonden per e-mail.

Het Christelijk Lyceum heeft twee decanen.

  • mevrouw W. Kers, decaan havo/mavo 2 en mavo 3, mavo 4 en havo 3
  • mevrouw A. Klein Hulse, decaan havo 4/5 en vwo

Uw zoon of dochter kan altijd bij de decanen aankloppen voor informatie of advies.

NXT LVL

NXTLVL, het jaarlijkse studiekeuze-evenement van Apeldoorn.

Tijdens NXTLVL vertellen studenten en docenten wat een bepaalde studie inhoudt. Leerlingen komen zo op een laagdrempelige en snelle manier te weten of een studie wel of niet bij ze past. Naast de voorlichting is er ook een informatiemarkt waar allerlei onderwijsinstellingen en andere organisaties zich presenteren. NXTLVL vindt plaats in het gebouw van Aventus Apeldoorn (Laan van de Mensenrechten 500).
Meer informatie is te vinden op https://www.nxtlvl-apeldoorn.nl/

Zelf oriënteren: Open dag en meeloopdag

U en uw zoon/dochter kunnen zich ook zelf oriënteren op vervolgopleidingen. In Somtoday vinden leerlingen relevante informatie over studies en beroepen. Zo staat er informatie over open dagen, instroomeisen en internetsites waar ze interessetesten kunnen maken.

Alle mbo-scholen, hogescholen en universiteiten organiseren meerdere keren per jaar open dagen. Hier kunt u de sfeer proeven en vragen stellen over bepaalde studies. Als uw kind bijna zeker weet welke studie hij/zij wil gaan doen, is een meeloopdag zeer aan te raden. Tijdens een meeloopdag kan een leerling ervaren of de opleiding echt goed bij hem/haar past.

Voor het bezoeken van open dagen en meeloopdagen mogen leerlingen twee keer per jaar vrij vragen van school. Ze kunnen hiervoor een speciaal verlofformulier ophalen bij de decaan.

Ouders als partner in LOB

Wilt u uw eigen ervaring inzetten om een bijdrage te leveren aan de loopbaanbegeleiding binnen onze school? Uw hulp is zeer welkom! U kunt daarbij denken aan de volgende mogelijkheden:

  • Interview door een leerling over uw beroep/opleiding
  • Vragen per e-mail van een leerling over uw beroep/opleiding
  • Een leerling loopt een dag met u mee tijdens uw werk
  • U geeft voorlichting over uw opleiding/beroep aan een groep leerlingen

Ook andere ideeën zijn welkom! Stuur een mail aan mevrouw Klein Hulse,  a.kleinhulse@christelijklyceum.nl