Verlof en ziek melden

Wat te doen in het geval uw kind ziek is of u verlof wilt aanvragen? Hieronder leggen wij het voor je uit!

Ziekmelding

Indien uw kind ziek is, dient u dat vóór het eerste lesuur van uw kind via Magister te melden. Mocht dit niet lukken dan kunt u uw zoon/dochter alsnog ziek melden door te bellen met school op 055 – 35 75 200.
Tijdens de toetsperiodes dient u uw zoon/dochter telefonisch ziek te melden en niet via Magister. Dit geldt uitsluitend voor bovenbouwleerlingen.

Verlof

Om meer structuur te brengen in het aanvragen van verschillende soorten verlof en het verwerken hiervan werken we met een formulier voor verlofaanvraag.

Let op: er wordt geen verlof verleend indien uw zoon/dochter daardoor een (tussen)toets zou missen.

Kort verlof

We gaan ervan uit dat afspraken met dokters, tandartsen, orthodontisten, etc. zoveel mogelijk buiten de lessen gepland worden. Mocht dit onverhoopt toch niet lukken, dan kunt u de verlofaanvraag invullen en meegeven aan uw zoon of dochter. Lever het verzoek voor verlof minstens één dag van tevoren in (deze afspraken zijn immers al langer bekend). Een uitzondering wordt gemaakt voor afspraken met bijvoorbeeld de huisarts, die ’s ochtends vroeg zijn gemaakt. Dan wordt de verlofaanvraag natuurlijk na de afspraak ingeleverd.

Bijzonder verlof

Als ouder/verzorger kunt u voor uw kind een aanvraag indienen voor bijzonder verlof buiten de schoolvakanties. Indien het gaat om een verlofaanvraag vanwege bijzondere omstandigheden, vinden wij het noodzakelijk dat de leerling(e) bij zijn/haar coördinator langsgaat met de verlofaanvraag. Als een aanvraag voor verlof meerdere dagen beslaat, dan dienen wij de richtlijnen van de inspectie te volgen en is er doorgaans contact met de leerplichtambtenaar. Op de site van de gemeente Apeldoorn vindt u meer informatie over de voorwaarden rondom het verlenen van bijzonder verlof.

Wij moeten ons houden aan de officiële richtlijnen voor het aanvragen van verlof. De officiële tekst uit de Staatscourant kunt u hier lezen.

De regels omtrent absentie vindt u in de schoolgids.