Afspraken

Waar mensen samenleven, spreken ze leefregels met elkaar af: regels die garanderen dat ze het ‘samen leven’ mogelijk maken en, zoals hier op het Christelijk Lyceum, de school leefbaar houden. Die regels zijn bedoeld als een richtingwijzer voor leefbaarheid, wederzijds respect en gemeenschapsgevoel. Iedereen op het Christelijk Lyceum moet zich daaraan houden. Op onze school willen we duidelijk zijn over die regels; we zien ze als afspraken waarop we elkaar kunnen aanspreken als dat nodig is.

Deze afspraken zijn ‘vertaald’ naar huisregels. Huisregels gelden voor de dagelijkse gang van zaken. Ze vormen de achtergrond van bijvoorbeeld alledaagse gedragsregels (niet op het plein fietsen, afval in de prullenbak gooien, geen mobieltjes in de les, tenzij je docent toestemming geeft). Ze zijn ook richtinggevend voor het juiste gedrag in bijzondere gevallen, zoals een ernstig conflict tussen leerlingen onderling.

Op het Christelijk Lyceum:

  • Blijven we in gesprek. Bij een conflict is het gebruik van lichamelijk geweld nooit aanvaardbaar. Ook voor geweld met woorden (beledigingen, discriminatie, racistische uitingen, scheldpartijen) is hier geen plaats. In een conflict, met wie dan ook, is het uitwisselen van argumenten de enige begaanbare en acceptabele weg. Dat betekent dat we niet manipuleren, intimideren of onder druk zetten.
  • Hebben we belangstelling en respect voor elkaar. Als we van mening verschillen, vragen we naar elkaars motieven en gevoelens. We luisteren naar elkaar en proberen de eigenheid van de ander te waarderen en te respecteren. Als we weten hoe de ander denkt, voelt en het beleeft, is het uitsluiten van elkaar volkomen onzinnig. Daarom discrimineren we niet.
  • Accepteren we de eigenheid van de ander. De maatschappij is een bonte schakering van mensen met een verschillend uiterlijk, geloof en/of seksuele geaardheid, en jouw manier van leven is niet superieur aan die van anderen. Niemand wordt hier belachelijk gemaakt of geminacht. We accepteren de ander, hoe anders die ook is.
  • Vertrouwen we elkaar. We gaan uit van elkaars goede bedoelingen. Dat betekent ook dat we elkaars grenzen erkennen en er rekening mee houden. Een duidelijk ’nee’ is ook ‘nee’. We vertrouwen erop dat de ander dat niet voor niets zegt. Dat geldt ook voor ‘stoppen’ en ‘dat wil ik niet’. Vertrouwen is een geschenk en toch moet het telkens ook verdiend worden door correct en respectvol gedrag. Als leerling van het Christelijk Lyceum moet je vertrouwen oefenen en waarmaken.
  • Beschermen we elkaars eigendommen. We stelen niet, vernielen geen meubilair, schrijven/ tekenen niet op banken en/of deuren en gaan met respect om met ons prachtige oude gebouw.

Kortom: als leerling van het Christelijk Lyceum respecteren we onszelf en de ander. We verlagen ons niet tot agressief, intimiderend of discriminerend gedrag. We laten zien dat vertrouwen en interesse in elkaar, een luisterend oor en beheersing bij conflicten ons maakt tot mensen die oprecht onze schooltijd tot een plezierige en leefbare tijd willen maken, samen met alle anderen.