Bankrekeningnummer

Betalingen aan het Christelijk Lyceum die niet via Schoolloket kunnen plaatsvinden gaan via bankrekeningnummer
NL64 INGB 0650 0704 61 ten name van Stichting CVO Apeldoorn.
Vermeld bij betalingen altijd ouderbijdrage/excursie Christelijk Lyceum, het debiteurennummer en factuurnummer. Zijn deze gegevens niet bekend? Vermeld dan jouw naam, klas en welk artikel betaald wordt, anders weten wij niet voor wie en wat er betaald is.