Dyslexie & dyscalculie

Leerlingen met dyslexie, dyscalculie of een vermoeden van één van beiden krijgen op het Christelijk Lyceum ondersteuning. De ondersteuning voor deze leerlingen is als volgt opgebouwd:

Leerlingen met een dyslexieverklaring

Begeleiding in de brugklas:

 • 1 uur per week
 • Oefenen met hulp van het computerprogramma “Muiswerk” (www.muiswerk.nl)
 • Oefenen aan de hand van thema’s: een tekst lezen en analyseren, spellingregels doornemen, plannen, grammatica en leerstrategieën oefenen.

Leerlingen met een vermoeden van dyscalculie

Signalering:

 • Vanuit de basisschool meegegeven om dyslexie te onderzoeken
 • Mentor / docent Nederlands geeft aan een vermoeden te hebben
 • Vanuit het leerlingvolgsysteem wordt iets bijzonders opgemerkt
 • Ouders leggen de vraag bij school neer om er naar te kijken
 • Alle brugklassers maken het signaleringsdictee ‘Het wonderlijke weer’.

Voorbereidend onderzoek:

 • Leerlingen maken een test op de computer
 • Leerlingen maken een leestoets

Vervolgonderzoek en begeleiding:

 • Het vervolgonderzoek bestaat uit een aantal korte testen
 • Om dyslexie te mogen vaststellen moet een leerling een tijd begeleiding hebben gehad. Deze begeleiding moet aantonen dat de problemen hardnekkig zijn. De leerling sluit aan bij de begelelding van leerlingen met dyslexie in de brugklas.
 • Aan het einde van het schooljaar wordt het laatste deel van het onderzoek uitgevoerd. Dezelfde testen worden nogmaals bij de leerling afgenomen. Daarnaast wordt de leerling onderzocht door de orthopedagoog en wordt intelligentieonderzoek gedaan.

Faciliteiten

Rechten van een leerling met een dyslexieverklaring:

 • Tijdverlenging bij een toets (of minder opgaven)
 • Eventueel gebruik van hulpmiddelen

Leerlingen die in de brugklas getest worden en dat jaar begeleid worden, hebben recht op dezelfde faciliteiten.

Leerlingen met een vermoeden van dyscalculie

Op het Christelijk Lyceum kunnen we een screeningstest doen, een eerste begin van onderzoek naar dyscalculie. Als het vermoeden wordt bevestigd, kan verder onderzoek niet bij ons plaatsvinden en zullen ouders elders hun kind verder moeten laten onderzoeken. Natuurlijk begeleiden we wel leerlingen met (een vermoeden van) dyscalculie. We steken dan vooral in het opbouwen van zelfvertrouwen.