Expertisepunt

Het Expertisepunt (EP) is een plek in school waar leerlingen opgevangen en begeleid kunnen worden. Het is een plek waar leerlingen hun rust kunnen pakken of in gesprek kunnen gaan met een medewerker van het Ondersteuningsteam wanneer zij daar behoefte aan hebben. Dit gebeurt nadat er afspraken zijn gemaakt met leerling en ouders. Tevens is het Expertisepunt een bundeling van kennis op het gebied van ondersteuning. Dit kunnen zowel interne- als externe deskundigen zijn. 

Collega’s, leerlingen en ouders kunnen in het EP terecht voor advies. 

In het EP zijn werkzaam: 

  • Ondersteuningscoördinatoren onderbouw en bovenbouw 
  • Orthopedagoog/GZ psycholoog 
  • Pedagogisch medewerker 
  • Schoolmaatschappelijk werker