Identiteit

Christelijke Identiteit
Het Christelijk Lyceum is vanzelfsprekend een Christelijke school. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, dat vinden we belangrijk. We gaan eerlijk en open met elkaar om, we luisteren naar elkaar en veroordelen elkaar niet. Dit komt de sfeer op onze school zeer ten goede. Zowel leerlingen als medewerkers voelen zich snel thuis op onze school.

We starten iedere dag met een bezinningsmoment in de vorm van een dagopening in de klas. In zo’n dagopening is het gesprek rondom een bepaald thema, gebeurtenis of actualiteit belangrijk. We putten onder andere uit de thema’s en teksten uit Oase Magazine. Bij elk thema is rekening gehouden met een Bijbelse invulling, maar de inhoud is breed en in eigentijdse taal geformuleerd. Veel teksten zijn niet expliciet religieus maar grijpen terug op Bijbelse motieven.

Het vak levensbeschouwelijke vorming is een rode draad door alle leerjaren heen. We vinden het belangrijk dat je je eigen en andermans overtuigingen leert te herkennen en onder woorden weet te brengen. We leren je nadenken over je eigen levensvisie en te luisteren naar andermans visie. Je leert vooral om met begrip en respect met elkaars meningen om te gaan. Zelfreflectie, kritisch denken en compassie zijn kernwoorden.

Verder geven we uiteraard vorm aan onze Christelijke identiteit via onze vieringen (Kerst, Pasen, Pinksteren).