Klachtenregeling

Als een aantal mensen samenwerkt, gaat er wel eens iets niet goed. Bijna altijd kan dat samen opgelost worden. Een heel enkele keer lukt dat niet. Wij vinden dat élk probleem, hoe vervelend ook, opgelost moet worden. Heeft u een klacht?
U vindt in onderstaand schema bij wie u terechtkunt.

KlachtVerwijzing naar
Situatie in een klasde mentor van uw kind
Een mentorde teamleider van het team waarin de mentor zit
Een docentde teamleider van het team waarin de docent zit
Een conciërgede adjunct-directeur die de aansturing conciërges in
zijn/haar portefeuille heeft
Een teamleiderde adjunct-directeur die de teamleider aanstuurt
Een adjunct-directeurde directeur/rector
Een directeur/rectorde algemeen directeur VO
Sanctie opgelegd door schooleerst de betreffende teamleider, daarna de schooldirectie
Roosterzakende adjunct-directeur die roosterzaken in zijn/haar portefeuille heeft
Verlofaanvragenhet infopunt
Rapporteneerst de betreffende teamleider, daarna de adjunct-directeur van de desbetreffende afdeling
Bevorderingeerst de betreffende teamleider, daarna de adjunct-directeur van de desbetreffende afdeling
Progr. Toetsing en Afsluitingeerst de teamleider van het examenjaar, daarna de adjunct-directeur bovenbouw havo of vwo
Ongewenste intimiteitenVertrouwenspersoon

Indien u bij de betreffende functionaris geen gehoor heeft gekregen, kunt u contact opnemen met de schooldirectie. Soms lukt het niet om een oplossing binnen de school te vinden. U kunt dan een klacht indienen. In de klachtenregeling leest u hoe de procedure rondom het indienen van een klacht eruit ziet.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Stichting Onderwijsgeschillen,
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht
T: 030 – 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl