Opleidingen

Onderbouw

De eerste drie jaren van het gymnasium, het atheneum en de havo en de eerste twee jaren van de mavo noemen we de onderbouw. Je begint in een brugklas. Deze klas werkt echt als brug tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. De leerkracht van je basisschool geeft voor 1 maart een advies over het niveau dat het beste bij je past. Dat advies is voor ons leidend bij jouw plaatsing in een brugklas.

Het is erg belangrijk dat je weet hoe je moet leren. Juist in het eerste jaar besteden we daar veel aandacht aan. Hoe ga je om met je huiswerk? Hoe gebruik je een schoolagenda? Welke studietechnieken bestaan er en welke past het beste bij jou? Wat is een goede werkhouding? Het werken aan deze vaardigheden staat centraal in de mentorlessen in het eerste jaar. Zo helpen we je zo goed mogelijk op weg.

Brugklas Gymnasium

In de eerste klas van het gymnasium maak je meteen al een begin met de klassieke opleiding. Heb je een brede belangstelling en kun je het niveau goed aan? Dan zit je in deze klas op de juiste plaats. In de eerste klas van het Da Vinci Gymnasium krijg je allerlei uitdagende, vakoverstijgende projecten.

Brugklas Atheneum

De atheneumbrugklas is bedoeld voor leerlingen met een vwo-advies die liever niet naar het gymnasium willen. In deze klas ga je dieper op de lesstof in dan in de combinatieklas havo/atheneum. Je gaat er ook wat sneller doorheen en daarom bieden we jou extra lesstof aan, die je vast zal interesseren. Bovendien heb je daar in het vervolg van je atheneumopleiding veel profijt van. In de brugklas van het atheneum krijg je al direct te maken met de WON-akademie.

Brugklas havo/atheneum

In de havo/atheneumbrugklas krijg je in de loop van het schooljaar steeds meer les op atheneumniveau. Je docenten weten dat je nog moet kiezen en dat je nog niet zeker weet of je uiteindelijk het atheneumniveau aankunt. We beoordelen de resultaten die je in dit jaar behaalt en aan de hand van de overgangsnormen wordt dan bekeken wat de beste opleiding voor jou is. Natuurlijk overleggen we met jou en met je ouders. Behaal je zeer goede cijfers, dan kun je zelfs nog overstappen naar de tweede klas van het gymnasium.

Brugklas havo

Kiezen voor havo zou eigenlijk bewust moeten gebeuren. Wij willen niet dat je toevallig op de havo terecht komt, omdat je het in de mavo-havo brugklas goed gedaan hebt, of omdat je in havo-vwo brugklas wat mindere cijfers hebt gehaald. Op het Christelijk Lyceum is er daarom een havo-brugklas, zodat jij al in groep 8 voor de havo kunt kiezen, omdat de opleiding je aanspreekt. Bewust havo dus.

Brugklas havo/mavo

In de mavo/havobrugklas wordt gaandeweg het jaar steeds meer les op havoniveau gegeven. Net als in de andere brugklassen zoeken we tijdens dit brugjaar uit naar welke tweede klas jij het beste over kunt gaan. We bespreken jouw resultaten in de rapportvergaderingen en kijken naar de overgangsnormen. Zo zien we aan het einde van het jaar wat het beste voor je is: doorgaan naar havo 2 of verdergaan in mavo 2.

Bovenbouw havo/vwo

Vanaf de vierde klas gymnasium, atheneum en havo komt een grotere nadruk te liggen op zelfstandig werken en leren. Deze werkwijze bereidt je goed voor op een vervolgstudie in het hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo).

In de bovenbouw volg je een aantal verplichte vakken. Daarnaast kies je een van de volgende vier profielen:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

Natuurlijk krijgen jij en je ouders hierover voldoende informatie. Om te bepalen welk profiel voor jou het meest geschikt is, overleg je in de derde klas met je ouders, docenten, decaan en mentor. In de vierde klas begin je al met het aanleggen van je examendossier. Je werkt dus al duidelijk toe naar het eind van je middelbare schoolopleiding. Havoleerlingen stromen na het examen vaak door naar het hoger beroepsonderwijs (hbo), de gymnasium- en atheneumleerlingen meestal naar het wetenschappelijk onderwijs (wo).

Bovenbouw Mavo

In de mavo begint de bovenbouw in de derde klas. Je kiest dan een pakket dat later in het mbo aansluiting geeft op een of meerdere van de volgende profielen:

  • Economie
  • Zorg en Welzijn
  • Techniek
  • Landbouw

Je decaan begeleidt je in de tweede klas bij deze keuze. Ook organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten voor jou en je ouders. In de derde klas begin je met het aanleggen van je examendossier en werk je al duidelijk toe naar het eind van je middelbare schoolopleiding. Na het behalen van je mavodiploma kun je doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of naar de havo als je voldoet aan de toelatingscriteria. Ook hierover geven we je ruim van tevoren voldoende informatie