Ouderavonden

Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders van de onderbouwleerlingen een uitnodiging voor een kennismakingsavond onder leiding van de mentor. Ook voor de andere leerjaren organiseren we ouderavonden. Deze avonden zijn altijd van belang omdat hier onderwerpen aan bod komen als doorstroommogelijkheden, beroepskeuze, informatie rondom het examen en vervolgopleidingen. Je ouders ontvangen hiervoor altijd een uitnodiging.