Toneel

Voor elk leerjaar worden er culturele activiteiten georganiseerd. Al een aantal jaren organiseren we voor de brugklassen een toneel- en dansdag; deze wordt afgesloten met een opvoering van het stuk waarin jij meedoet. Dit doen we in samenwerking met het Jeugd Dans Theater, dus onder leiding van professionele acteurs en dansers. Decors, kleding en speciale effecten voor de voorstelling regel je  allemaal zelf. Natuurlijk worden je ouders uitgenodigd voor de voorstelling. Maar we doen nog meer. We gaan naar de film of naar het museum. We nodigen theatergezelschappen uit om een voorstelling in de aula te geven. Muzikanten komen op school om bijvoorbeeld slagwerkworkshops te geven. Deze activiteiten worden voorbereid in de lessen en sluiten aan bij het leerprogramma.