Trainingen

Training sociale vaardigheid
Sommige leerlingen vinden het lastig om met anderen om te gaan of voor zichzelf te kiezen. Ze zijn bijvoorbeeld verlegen of hebben moeite met ‘nee’ zeggen. Speciaal voor hen organiseren wij een training sociale vaardigheid. Je leert dan contact te maken, gesprekken te voeren en je in te leven in anderen. De training wordt op school gegeven en bestaat uit tien bijeenkomsten van anderhalf uur. In de brugklas vullen alle leerlingen een vragenlijst in. Het kan zijn dat je daarna wordt uitgenodigd voor een intakegesprek en het advies krijgt om deel te nemen aan deze training. In dat geval informeren we ook je ouders. Het is uiteindelijk aan jou en je ouders om te beslissen of je de training gaat volgen.

Training  faalangstreductie
Sommige leerlingen durven geen vragen te stellen tijdens de les of klappen dicht bij een proefwerk. Zij hebben veel last van zenuwen en spanningen. Op het Christelijk Lyceum kunnen die leerlingen meedoen aan een faalangstreductietraining. Deze training vindt plaats in het tweede leerjaar. In ongeveer tien weken leer je je angsten onder ogen te zien, ze te relativeren en ermee om te gaan. Dit doen we door te oefenen in een luchtige en humoristische sfeer. Aan het begin van het schooljaar worden alle tweedeklassers getest. Het kan zijn dat je naar aanleiding van de test wordt uitgenodigd voor de training. In dat geval worden ook je ouders geïnformeerd.