Motto, missie, visie, kernwaarden

Motto:

– Van brugklasser tot student (en erna)

Missie:

– Onze leerlingen leren op een verantwoordelijke manier te bestaan in en met de wereld (nu en later)

Visie:

– We bekommeren ons om de wereld (burgerschap, duurzaamheid)
– We geven betekenis aan leren (kwalificatie, formatief leren)
– We spelen in op het hier en nu (actualiteit, activerend)
– We zijn gericht op de toekomst (digitale geletterdheid, creatief denken/handelen)
– We zijn van waarde voor de ander (persoonsvorming, socialisatie)

Kernwaarden:

– We gaan respectvol om met onze omgeving (rentmeesterschap, naastenliefde)
– We geloven in elkaar (leren van elkaar, met vertrouwen)
– We nemen onze verantwoordelijkheid (met ambitie, verwachtingsvol)
– We ontmoeten elkaar (als gemeenschap, betrokkenheid)
– We zijn in dialoog met elkaar (in een feedbackgerichte en reflectieve cultuur)

In ons schoolplan ‘Leren, in en met de wereld kun je er meer over lezen.