Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, enz.) worden door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd. Daarnaast voorziet zij kinderen van diverse schoolkosten, zoals een fiets en Chromebook. De Stichting Leergeld helpt gezinnen uit de gemeente Apeldoorn en Voorst als het inkomen van de ouder(s) onder de 130% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot en met 17 jaar.

Contact
Op werkdagen is Stichting Leergeld telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer
085-047 17 74. Daarnaast is er dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur een inloopspreekuur. Stichting Leergeld is te bezoeken in de CODA bibliotheek aan de Vosselmanstraat 299 te Apeldoorn.

info@leergeldapeldoornvoorst.nl  
www.leergeldapeldoornvoorst.nl