Overgangsnormen en PTA

Aan het einde van het schooljaar ontvang je een overgangsrapport. Of je over bent naar het volgende leerjaar hangt af van verschillende regels en normen. 

Overgangsnormen

De overgangsnormen zijn hieronder te downloaden.  Aan het einde van elk schooljaar evalueren we de overgangsnormen en passen ze waar nodig aan.

PTA

De overgangsregels voor de bovenbouw vind je in het examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Je krijgt uitleg over het PTA op school.

Let op! Wil je na de mavo doorstromen naar de havo? In het PTA van mavo 4 vind je de voorwaarden.

Overgangsbeslissing

Vinden jij of je ouders dat er een fout is gemaakt bij het nemen van de overgangsbeslissing? Als er redenen zijn die de school niet weet, maar die wel van invloed zijn op je overgangsbeslissing, kunnen je ouders een revisieverzoek indienen.

De zaken waarvan jij of je ouders vinden dat ze van invloed zijn op je schoolwerk, vóór de rapportvergadering bekend moeten zijn bij je mentor. Hierover worden je ouders vooraf geïnformeerd. De rector besluit samen met de conrector, de coördinator of teamleider en de mentor of het revisieverzoek ingewilligd wordt. Zo ja, dan volgt er een nieuwe rapportvergadering en wordt er een beslissing genomen. Die beslissing hoeft niet per se anders te zijn dan de oorspronkelijke beslissing!