Studiekeuze

Leerlingen maken al vrij vroeg een keuze voor een vervolgopleiding. Dat is niet niks! Daarom begeleiden wij onze leerlingen met Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Zo bereiden we hen voor op de keuze voor hun toekomstige studie of baan.

Decaan

De decaan begeleidt leerlingen bij de keuze voor een profiel, studie of beroep. Bijvoorbeeld door klassikale voorlichting, maar ook door een persoonlijk gesprek met elke leerling over zijn/haar profielkeuze. Ook organiseert de decaan ouderavonden waar de keuzes die uw kind moet maken uitgelegd worden. U ontvangt de uitnodiging voor deze avonden per e-mail.

Het Christelijk Lyceum heeft drie decanen.

  • mevrouw I. Dohmen, decaan havo/mavo 2 en mavo 3
  • mevrouw S. de Witte, decaan havo 3 en havo 4
  • mevrouw A. Klein Hulse, decaan mavo 4, havo 5 en vwo

Uw zoon of dochter kan altijd bij de decanen aankloppen voor informatie of advies.

Meelopen

Het Christelijk Lyceum organiseert jaarlijks verschillende activiteiten om leerlingen te begeleiden bij hun keuzes. Zo lopen leerlingen uit mavo-3 een dag mee op het mbo en nemen leerlingen uit klas drie en vier havo en vwo een kijkje op een hogeschool of universiteit. Leerlingen uit havo-4 en vwo-4 lopen een dag mee met een bepaald beroep.

NXT LVL

Dit jaar vindt NXTLVL weer online plaats, wat als groot voordeel heeft, dat het minder aan tijd gebonden is. De aftrap is op 26 oktober voor mbo-opleidingen en op 27 oktober voor hbo- en wo-opleidingen. Vanaf dat moment blijft de informatie online beschikbaar gedurende de rest van het jaar. Naast de informatie over vervolgopleidingen, staat er ook een overzicht van Open Dagen en andere studiekeuze-activiteiten van mbo-scholen, hogescholen en universiteiten.
De website van NXTLVL is https://www.nxtlvl-apeldoorn.nl/ en ook kunt u NXTLVL op Facebook, Instagram en Twitter volgen.

Zelf oriënteren: Open dag en Meeloopdagen

U en uw zoon/dochter kunnen zich ook zelf oriënteren op vervolgopleidingen. In Somtoday vinden leerlingen relevante informatie over studies en beroepen. Zo staat er informatie over open dagen, instroomeisen en internetsites waar ze interessetesten kunnen maken.

Alle mbo-scholen, hogescholen en universiteiten organiseren meerdere keren per jaar open dagen. Hier kunt u de sfeer proeven en vragen stellen over bepaalde studies. Als uw kind bijna zeker weet welke studie hij/zij wil gaan doen, is een meeloopdag zeer aan te raden. Tijdens een meeloopdag kan een leerling ervaren of de opleiding echt goed bij hem/haar past.

Voor het bezoeken van open dagen en meeloopdagen mogen leerlingen twee keer per jaar vrij vragen van school. Ze kunnen hiervoor een speciaal verlofformulier ophalen bij de decaan.

Ouders als partner in LOB

Wilt u uw eigen ervaring inzetten om een bijdrage te leveren aan de loopbaanbegeleiding binnen onze school? Uw hulp is zeer welkom! U kunt daarbij denken aan de volgende mogelijkheden:

  • Interview door een leerling over uw beroep/opleiding
  • Vragen per e-mail van een leerling over uw beroep/opleiding
  • Een leerling loopt een dag met u mee tijdens uw werk
  • U geeft voorlichting over uw opleiding/beroep aan

Ook andere ideeën zijn welkom! Stuur een mail aan mevrouw Klein Hulse, a.kleinhulse@christelijklyceum.nl als u uw eigen ervaring wilt inzetten